Fréttir

Sérfræðingur í skráningu

24.9.2021

Þjóðminjasafn Íslands auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings í skráningu. Leitað er eftir öflugum einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á safnastarfi og menningarsögu.

Í boði er nýtt og áhugavert starf á kjarnasviði safneignar þar sem hópur sérfræðinga vinnur að faglegu safnastarfi og þjóðminjavörslu, þ.e. söfnun, skráningu, varðveislu, rannsóknum og miðlun safnkosts. Aðalstarfsstöð viðkomandi starfsmanns er á Tjarnarvöllum 11 í Hafnarfirði. 

Helstu verkefni eru:

· Skráning í skráningarkerfið Sarp

· Vinna við inn- og útlán safnkosts

· Önnur umsýsla með safnkost

· Þjónusta við einstaklinga og stofnanir

· Móttaka og úrvinnsla fyrirspurna

· Þátttaka í mótun og innleiðingu gæðakerfis

· Þátttaka í öðrum verkefnum kjarnasviðs safneignar

Menntunar og hæfiskröfur:

· Háskólapróf (BA/BS) sem nýtist í starfi

· Reynsla af safnastarfi æskileg

· Reynsla af skráningu í skráningarkerfi æskileg

· Reynsla af vinnu við gæðamál og verkferla æskileg

· Góð færni í íslensku og ensku, jafnt töluðu sem rituðu máli

· Góð almenn tölvufærni

· Skipulagshæfni, lipurð í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót

· Frumkvæði, nákvæmni og metnaður í starfi

Sótt er um starfið hér.

Umsóknarfrestur er til og með 22. október 2021. Umsókn skulu fylgja yfirlit og greinargóðar upplýsingar um störf umsækjenda og menntun ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Æskilegt er að viðkomandi hefji störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Ágústa Kristófersdóttir framkvæmdastjóri safneignar í s. 620-7744 eða á netfangið: agusta@thjodminjasafn.is og Hildur Halldórsdóttir mannauðsstjóri (hildur@thjodminjasafn.is) í s. 864-6186.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisáætlun stofnunarinnar. Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.