Fornleifarannsóknir

1990-1999

1990-1999

Rannsóknaskýrslur Þjóðminjasafns 1990:

1990/1: Þingvellir, eftirlit með pallagerð / Mjöll Snæsdóttir.*
1990/2: Fornleifar á slóðum Stjörnu-Odda / Þorsteinn Vilhjálmsson, Guðmundur Ólafsson, Þórir
               Sigurðsson.
1990/3: Könnunarferð í Mosfellsbæ / Guðmundur Ólafsson.*
1990/4: Minjaskráning í Mýrasýslu / Guðmundur Ólafsson.*
1990/5: Könnunarferð að Þerneyjarsundi / Guðmundur Ólafsson.*
1990/6: Stóraborg undir Eyjafjöllum. Fornleifarannsókn 1990. Bráðabirgðaskýrsla / Mjöll Snæsdóttir. 1990/7: Rannsókn á Bessastöðum IV / Sigurður Bergsteinsson.
1990/8: Ársskýrsla fornleifadeildar / Guðmundur Ólafsson.

Rannsóknaskýrslur Þjóðminjasafns 1991:
1991/1: Hellir að Eystri Gaddstöðum. Rannsókn 6. júní / Guðmundur Ólafsson.
1991/2: Beinafundur á Dalvík. Rannsókn 8. - 10. júní / Guðmundur Ólafsson.
1991/3: Ræsi undir Vífilsstaðavegi. Rannsókn 15. júní / Guðmundur Ólafsson.
1991/4: Hellir að Seli, Ásahreppi. Rannsókn 27. ágúst / Guðmundur Ólafsson.
1991/5: Kolagröf við Apavatn. Rannsókn 22. september / Guðmundur Ólafsson.
1991/6: Athugun á beinafundi að Urriðavatni í Fellum, N-Múlasýslu 1991. Rannsókn 25. - 26. júlí / Adolf
               Friðriksson og Gavin Lucas, Mjöll Snæsdóttir.
1991/7: Bessastaðir, fornleifarannsóknir 1989 - 1991. Bráðabirgðaskýrsla / Sigurður Bergsteinsson. 
1991/8: Skýrsla fornleifadeildar 1990 / Guðmundur Ólafsson.
1991/9: Nýjar aðferðir við fornleifaskráningu / Guðmundur Ólafsson.*
 
Rannsóknaskýrslur Þjóðminjasafns 1992:
1992/1: Beinafundur á Skansinum í Vestmannaeyjum. Rannsókn 30.1. - 2.2. 1992 (pdf. 371 KB) / Mjöll
               Snæsdóttir.
1992/2: Laugaland á Þelamörk. Hitaveituframkvæmdir við grafreit. 8. – 10. júní / Guðmundur Ólafsson.
1992/3: Athugun í kirkjugarði Hraungerðiskirkju í Hraungerðishreppi, Árnessýslu. 18. júní (pdf. 821 KB) 
               /
 Mjöll Snæsdóttir, Adolf Friðriksson og Garðar Guðmundsson.
1992/4: Skoðunarferð á Hellissand. 23. júní / Mjöll Snæsdóttir.
1992/5: Skoðunarferð í Flatey á Breiðafirði. 24. - 25. júní (pdf. 782 KB) / Mjöll Snæsdóttir.
1992/6: Bœrinn undir sandinum. Dagbókarskýrsla frá Grænlandi 20. 6 .- 17.7. / Guðmundur Ólafsson.
1992/7: Stöng í Þjórsárdal. Eftirlitsferð fornleifanefndar 6. ágúst / Guðmundur Ólafsson.
1992/8: Glaumbær, Gáseyri og Granastaðir. Eftirlitsferð 11. - 16. ágúst / Guðmundur Ólafsson.
1992/9: Vígðalaug við Laugavatn. Eftirlitsferð 24. ágúst / Guðmundur Ólafsson.
1992/10: Búrhellir fundin á Eystri Gaddstöðum. Rannsókn 25. ágúst / Guðmundur Ólafsson.
1992/11: Fundin 2 skipsflök við Flatey á Breiðafirði (pdf. 494 KB) / Guðmundur Ólafsson.
1992/12: Kafað við tvö skipsflök. Vettvangsköfun í höfninni við Flatey á Breiðafirði 7. – 8.  september
                (pdf. 949 KB) /
 Bjarni F. Einarsson.
1992/13: Þvergarður, forn landamerkjagarður a Seltjarnarnesi. Rannsókn 14. september / Guðmundur  
                 Ólafsson, Kristinn Magnússon.
1992/14: Kolagröf og fleiri minjar að Skálmholti, Villingaholtshreppi. Rannsókn 22. september /
                 Guðmundur Ólafsson.
1992/15:  Ný rúst fundin á Stóruborg. Könnunarferð 17. október (pdf. 732 KB) / Mjöll Snæsdóttir.
1992/16: Skýrsla fornleifadeildar 1991 / Guðmundur Ólafsson.
 
Rannsóknaskýrslur Þjóðminjasafns 1993:
1993/1: Forn bær í frera. Dagbókarbrot úr Grænlandsför 29.6. - 20.7. 1993 / Guðmundur Ólafsson.
1993/2: Sjávarfornleifafræðileg rannsókn í höfninni við Flatey á Breiðafirði sumarið 1993. 17, aldar
                kaupfar og 19. aldar dönsk skonnorta /
 Bjarni F. Einarsson.
1993/3: Úr fylgsni fortíðar í hellinum Víðgelmi. Rannsókn 11. desember (pdf. 1.379 KB) / Guðmundur
               Ólafsson.
1993/4: Fornleifarannsókn á Seltjarnarnesi árið 1993 / Kristinn Magnússon.
1993/5: Bessastaðir 1993. Rannsókn á svæði H21. 29.9. - 11.10. 1993 / Guðmundur Ólafsson.
1993/6: Skýrsla um starfsemi fornleifadeildar 1992 / Guðmundur Ólafsson.
1993/7: Rannsókn á Bessastöðum II 1993. Dagbók frá 4. febrúar til 1. nóvember 1993 / Guðmundur
             Ólafsson.

Rannsóknaskýrslur Þjóðminjasafns 1994:
1994/1: Fornleifakönnun vegna Hvalfjarðarganga. Rannsókn 26.- 27. febrúar 1994 (pdf. 903 KB)  
               Guðmundur Ólafsson.
1994/2: Vettvangskönnun vegna deiliskipulags á Hólum í Hjaltadal. Könnun 28. - 29. maí 1994 (1.585                  KB) / Ragnheiður Traustadóttir.
1994/3: Vettvangskönnun vegna deiliskipulags Arnarnesslands, Garðabæ. Könnun 8.- 9. júní
             1994 / Ragnheiður Traustadóttir.
1994/4: Forn bær í frera II. Dagbókarbrot frá Grænlandi 27. júní - 18. júlí 1994 / Guðmundur Ólafsson. 1994/5: Fornleifakönnun vegna breytinga á vegarstæði Drangsnesvegar og Hólmavíkurvegar. 5. - 6.
              sept.1994 /
 Sigurður Bergsteinsson.
1994/6: Hofstaðir í Garðabæ. Rannsókn á Bæjarstæði. 1. júní - 30. ágúst 1994 / Ragnheiður
               Traustadóttir.*
1994/7: Fornleifaskráning í  Rauðasandshreppi Vesturbyggð, V-Barðastrandarsýslu 20. - 26. ágúst              1994 (pdf. 5.913 KB) Guðmundur Ólafsson.
1994/8: Vettvangsrannsókn vegna Hvalfjarðarganga II. Rannsókn 4. október 1994 / Ragnheiður
               Traustadóttir.
1994/9: Fornleifarannsókn á Bessastöðum, svæði H22. 6. — 9. júní 1994 / Guðmundur Ólafsson.
1994/10: Fornleifakönnun vegna Álftaróss, Garðabæ. Könnun 11. — 15. júlí 1994 / Ragnheiður
               Traustadóttir.
1994/11: Skýrsla fornminjavarðar um starfsemi fornleifadeildar 1993 / Guðmundur Ólafsson.
1994/12: Skráningarkerfi fyrir safngripi á Þjóðminjasafni Íslands og önnur gagnagrunnskerfi (pdf. 556
                KB) / Guðmundur Ólafsson


Rannsóknaskýrslur Þjóðminjasafns 1995:
1995/1: Staða fornleifaskráningar á Íslandi / Guðmundur Ólafsson.
1995/2: Documentation standards for archaeolological field surveys in Iceland (pdf. 140 KB)
               / 
Guðmundur Ólafsson.
1995/3: Byggingasöguleg greining á bænum undir sandinum 1991-1994. Stöðuskýrsla / Guðmundur
             Ólafsson og Svend Erik Albrethsen.
1995/4: Skýrsla um starfsemi fornleifadeildar 1994 / Guðmundur Ólafsson.
1995/5: Vettvangskönnun í landi Svartagils, Norðurárdal Mýrasýslu. 16. maí / Ragnheiður Traustadóttir.
1995/6: Umsögn vegna fyrirhugaðs kirkjugarðs í landi Mosfells í Mosfellsbæ / Sigurður Bergsteinsson.
1995/7: Greinargerð vegna umhverfismats: Fyrirhugað vegarstæði um Gaukshöfða í Þjórsárdal /
             Ragnheiður Traustadóttir.
1995/8: Þórisárkumlið / Steinunn Kristjánsdóttir.
1995/9: Vettvangskönnun vegna aðalskipulags á Grundartanga. Hvalfirði / Ragnheiður Traustadóttir.
1995/10: Fornleifarannsókn á Bessastöðum 1995 / Hildur Gestsdóttir. 
1995/11: Hofsstaðir í Garðabæ II / Ragnheiður Traustadóttir.*

Rannsóknaskýrslur 1996:
1996/1: Skýrsla um starfsemi fornleifadeildar 1995 / Guðmundur Ólafsson.
1996/2: Vettvangskönnun vegna fyrirhugaðs kirkjugarðs á Mosfelli í Mosfellsbœ, 6. mars / Ragnheiður
             Traustadóttir.
1996/3: Rannsókn á tóftarbroti í landi Vallar, Hvolshreppi / Guðmundur Ólafsson og Ragnheiður
             Traustadóttir. 1996.
1996/4: Fornleifaskráning. Holt í Önundarfirði (pdf. 236 KB) Ragnar Edvardsson.
1996/5: Beinafundur á Hœli í Flókadal / Guðmundur Ólafsson.
1996/6: Hitta í landi Mosfells í Mosfellsbæ. Könnunarskurðir í túni / Þórhallur Þráinsson og Ragnheiður
            Traustadóttir.*
1996/7: Eftirlit vegna framkvæmda við kirkjutröppur og kirkjutorg við Skálholtskirkju / Ragnheiður
             Traustadóttir.
1996/8: Fornleifakönnun vegna fyrirhugaðra snjóflóðavarnamannvirkja á Flateyri (pdf. 35 KB) / Ragnar Edvardsson.
1996/9: Fornleifaskráning vegna samkeppni um skipulag í Áslandi og Grímsnesi / Ragnheiður
             Traustadóttir og Birna Gunnarsdóttir.
1996/10: Fornar byggingarleifar á Breiðabólstað í Vestur-Hópi (pdf. 2.251 KB) / Guðmundur Ólafsson
                 og Hjörleifur Stefánsson. *
1996/11: Skálholt. Fornleifaeftirlit II / Ragnheiður Traustadóttir.
1996/12: Kumlafundur á Hraukbæ / Ragnheiður Traustadóttir.
1996/13: Eftirlitsferð að Snorralaug í Reykholti / Guðmundur Ólafsson.
1996/14: Fornleifakönnun á framkvæmdasvæði fyrir magnesíumverksmiðju (pdf. 869 KB) / Guðmundur  
                 Ólafsson og Sigurður Bergsteinsson.
1996/15: Bringur í Mosfellsdal. Fornleifakönnun / Kristinn Magnússon.
1996/16: Rannsókn á Bessastöðum 1996 / Sigurður Bergsteinsson.**
1996/17: Bærinn undir sandinum. Dagbókarfærslur síðasta rannsóknarsumarið. Úrdráttur á sænsku /
               Guðmundur Ólafsson.*
1996/18: Hofsstaðir í Garðabæ III / Ragnheiður Traustadóttir.*
1996/19: Eyvík í Grímsnesi. Steinhleðsla og meint kuml (pdf. 697 KB) Kristinn Magnússon.
1996/20: Sjóvarnargarður á Álftanesi – eftirlitsferð / Guðmundur Ólafsson.

Rannsóknaskýrslur Þjóðminjasafns 1997:
1997/1: Skýrsla yfir starfsemi fornleifadeildar 1996 / Guðmundur Ólafsson.
1997/2: Borgarfjarðarbraut, leið 3 og 3a. Álitsgerð vegna fornleifa / Bjarni F. Einarsson.
1997/3: Hafnarfjarðarhöfn. Álitsgerð vegna fornleifa í tengslum við umhverfismat og nýrrar
             hafnaraðstöðu / 
Bjarni F. Einarsson.
1997/4: Grenivíkurvegur við Fnjóská. Fornleifakönnun vegna mats á umhverfisáhrifum / Bjarni F.
             Einarsson.
1997/5: Katlar sunnan við Húsavík og Hlíðarhorni við Máná á Tjörnesi. Fornleifakönnun vegna mats á
             umhverfisáhrifum /
 Bjarni F. Einarsson.
1997/6: Forkönnun á tóftum og meintum kumlum á Þúfutanga á Rauðasandi í V-Barðastrandasýslu 22. 
             — 23. maí 1997 /
 Sigurður Bergsteinsson.
1997/7: Línulögn að magnesíumverksmiðju / Sigurður Bergsteinsson.
1997/8: Steinhleðslur í Þormóðsdal / Guðmundur Ólafsson og Sigurður Bergsteinsson.*
1997/9: Bessastaðarannsókn 1997 / Sigurður Bergsteinson.*
1997/10: Smiðja a Keldum á Rangárvöllum (pdf. 309 KB) / Guðmundur Ólafsson og Ragnheiður
                Traustadóttir.
1997/11: Leiðigarðar á Siglufirði. Álitsgerð vegna fornleifa í tengslum við umhverfismat og fyrirhugaða
               leiðigarða á Siglufirði /
 Bjarni F. Einarsson.
1997/12: Skíðasvæði í vestanverðum Tindastóli í Skagafjarðarsýslu. Fornleifakönnun vegna mats á
               umhverfisáhrifum /
 Bjarni Einarsson.
1997/13: Stöng í Þjórsárdal. Lagfæringar / Guðmundur Ólafsson.*
1997/14: Rannsókn á jarðgöngum í Reykholti í Borgarfirði / Guðrún Sveinbjarnardóttir.
1997/15: Rannsókn á Eiríksstöðum í Haukadal (pdf. 2.176 KB) Guðmundur Ólafson og Ragnheiður
                 Traustadóttir.
1997/16: Kirkjugarður í Vatnsfirði við Ísafjarðardjúp (1.115 KB) / Guðrún Sveinbjarnardóttir og Sigurður
                 Bergsteinsson.
1997/17: Nes við Seltjörn. Rannsókn í túni og vegarstæði vegna skipulags / Guðmundur Ólafsson. 
1997/18: Leit að steinaldarminjum að Hálsi í Hálsasveit / Guðmundur Ólafsson og Kevin, Smith.*
1997/19: Fornleifarannsókn í Neðra Ási 1997 / Sigurður Bergsteinsson. 16 bls. 4 kort.
1997/20: Kirkjugarður i Hítardal. Legsteinar / Sigurður Bergsteinsson.*
1997/21: Beinafundur í Engihlíð, Laxárdal / Ragnheiður og Sigurður Bergsteinsson.*
1997/22: Umhverfismat vegna efnistöku í Óbrennishólum í Kapelluhrauni. í Hafnarfirði / Ragnheiður
               Traustadóttir.
1997/23: Umhverfismat vegna sorphirðu á Skógarsandi, við Uxafótarlæk, á Kirkjubæjarklaustri og
               Stjórnarsandi /
 Ragnheiður Traustadóttir.
1997/24: Umhverfismat vegna endurnýjunar á vegkafla á Laugarvatnsvegi 37-04 í Árnessýslu /
               Ragnheiður Traustadóttir.
1997/25: Umhverfismat vegna endurnýjunar á þjóðvegi 36, Þingvallavegar frá Steingrímsstöð að  
               þjóðgarði á Þingvöllum / 
Ragnheiður Traustadóttir.
1997/26: Umhverfismat vegna fyrirhugaðs sorpurðunarstaðar við Kópasker / Sigurður Bergsteinsson,
1997/27: Gamli spítalinn/Gudmans Minde, Aðalstræti 14, Akureyri. Rannsókn á kjallara / Agnes
               Stefánsdóttir.
1997/28: Rannsókn á ætluðu kumli á Þúfutanga, Melanesi (pdf. 3.463 KB) / Sigurður Bergsteinsson*
1997/29: Fornleifarannsókn í Reykholti í Borgarfirði. Rannsóknaráætlun. (Einnig á ensku)
  
Rannsóknaskýrslur Þjóðminjasafns 1998:
1998/1: Skýrsla um starfsemi fornleifadeildar 1997 / Guðmundur Ólafsson.
1998/2: Hringvegur um Fossárvík. Mat á umhverfisáhrifum / Guðmundur Ólafsson.
1998/3: Suðurfjarðarvegur um Selá. Mat á umhverfisáhrifum / Guðmundur Ólafsson.
1998/4: Frumrannsókn á Seyðisfirði vegna fyrirhugaðra snjóflóðavarna dagana 7. - 12. júní 1998 (pdf.
              11.361 KB) / Guðmundur Ólafsson.
1998/5: Vagnsstaðir. Rúst í Skarðahrauni (pdf. 2.294 KB) / Guðmundur Ólafsson.*
1998/6: Verstöð við Arnarstapa í Tálknafirði / Guðmundur Ólafsson.*
1998/7: Tindastólsvegur um Hróarsgötur. Fornleifaskráning (pdf. 1.470 KB) / Guðmundur Ólafsson.
1998/8: Skagastrandarvegur um Hafursstaðaá. Mat á umhverfisáhrifum (pdf. 278 KB) Guðmundur
               Ólafsson.
1998/9: Efribyggðarvegur í Skagafirði. Mat á umhverfisáhrifum (pdf. 268 KB) / Guðmundur Ólafsson.
1998/10: Þverárfjallsvegur-Skagavegur. Mat á umhverfisáhrifum (pdf. 1.320 KB) / Guðmundur Ólafsson.
1998/11: Eiríksstaðir í Haukadal. Fornleifarannsókn á skálarúst (pdf. 2.669 KB) / Guðmundur Ólafsson
1998/12: Reykholt í Borgarfirði. Framvinduskýrsla 1998 (pdf. 1.801 KB) / Guðrún Sveinbjarnardóttir
                 og Guðmundur H. Jónsson. 
1998/13: Bessastaðir. Þrjár smá rannsóknir (pdf. 2.196 KB) / Agnes Stefánsdóttir, Björn Stefánsson og                    Sigurður Bergsteinsson.
1998/14: Sumarbústaðabyggð á Arnarstapa. Fornleifaskráning vegna deiliskipulags (pdf. 10.615 KB) /
                 Ragnheiður Traustadóttir.
1998/15: Hofsstaðir í Garðabæ / Ragnheiður Traustadóttir.*
1998/16: Skipsviðir úr Búðaósi (pdf. 755 KB) / Björn Stefánsson.
1998/17: Fornleifarannsókn á Keldum. Skáli og jarðgöng / Ragnheiður Traustadóttir og Þór Hjaltalín*
1998/18: Smaladys í Kópavogi? / Agnes Stefánsdóttir.
1998/19: Eftirlitsferð í Sandgerði / Ragnheiður Traustadóttir.
1998/20: Krýsuvíkurkirkja – eftirlitsferð / Guðmundur Ólafsson.*
 
Rannsóknaskýrslur Þjóðminjasafns 1999:
1999/1: Keldur á Rangárvöllum. Framkvæmdir á Keldum 1997–1998 og stefnumörkun um viðgerð             bæjarins (pdf. 2.881,53 KB) / Þór Hjaltalín.
1999/2: Keldur á Rangárvöllum. Viðgerðir á Keldum sumarið 1997. Vesturtraðir, smiðja, hjallur og               Nýjahús (pdf. 1.278 KB) / Þór Hjaltalín.
1999/3: Ljósmyndun á Íslandi 1950-1970 (pdf. 193.057 KB) / Guðrún Harðardóttir.
1999/4: Illugastaðir í Laxárdal og Neðstibær í Vindhælishreppi. Rannsókn á bæjarstæði dagana 21.-23.              júní  (pdf. 1.353,48 KB) / Guðmundur Ólafsson.
1999/5: Leitin að týndu lauginni. Sælingsdalslaug (1.04 MB) / Guðmundur Ólafsson.
1999/6: Reykholt í Borgarfirði. Framvinduskýrsla 1999  (pdf. 1.493,6 KB) / Guðrún Sveinbjarnardóttir
1999/7: Grásteinn í Grafarholti. Álitsgerð um minjagildi ætlaðs álfasteins (pdf. 962,4 KB) Ragnheiður
               Traustadóttir.
1999/8: Staður í Grindavík (pdf. 2.137,67 KB) / Agnes Stefánsdóttir.
1999/9: Reykholt in Borgarfjörður. An interdisciplinary research project. Workshop held 20-21 August
             1999 /
 Ed. Guðrún Sveinbjarnardóttir.
1999/10: Hestur í Hestfirði. Fornleifaskráning vegna deiliskipulags / Magnús A Sigurðsson.
1999/11: Skýrsla um starfsemi fornleifadeildar 1999 / Guðmundur Ólafsson.
1999/12: Eiríksstaðir í Haukadal / Guðmundur Ólafsson.*


Fornleifarannsóknir

1990-1999

1990-1999

Rannsóknaskýrslur Þjóðminjasafns 1990:

1990/1: Þingvellir, eftirlit með pallagerð / Mjöll Snæsdóttir.*
1990/2: Fornleifar á slóðum Stjörnu-Odda / Þorsteinn Vilhjálmsson, Guðmundur Ólafsson, Þórir
               Sigurðsson.
1990/3: Könnunarferð í Mosfellsbæ / Guðmundur Ólafsson.*
1990/4: Minjaskráning í Mýrasýslu / Guðmundur Ólafsson.*
1990/5: Könnunarferð að Þerneyjarsundi / Guðmundur Ólafsson.*
1990/6: Stóraborg undir Eyjafjöllum. Fornleifarannsókn 1990. Bráðabirgðaskýrsla / Mjöll Snæsdóttir. 1990/7: Rannsókn á Bessastöðum IV / Sigurður Bergsteinsson.
1990/8: Ársskýrsla fornleifadeildar / Guðmundur Ólafsson.

Rannsóknaskýrslur Þjóðminjasafns 1991:
1991/1: Hellir að Eystri Gaddstöðum. Rannsókn 6. júní / Guðmundur Ólafsson.
1991/2: Beinafundur á Dalvík. Rannsókn 8. - 10. júní / Guðmundur Ólafsson.
1991/3: Ræsi undir Vífilsstaðavegi. Rannsókn 15. júní / Guðmundur Ólafsson.
1991/4: Hellir að Seli, Ásahreppi. Rannsókn 27. ágúst / Guðmundur Ólafsson.
1991/5: Kolagröf við Apavatn. Rannsókn 22. september / Guðmundur Ólafsson.
1991/6: Athugun á beinafundi að Urriðavatni í Fellum, N-Múlasýslu 1991. Rannsókn 25. - 26. júlí / Adolf
               Friðriksson og Gavin Lucas, Mjöll Snæsdóttir.
1991/7: Bessastaðir, fornleifarannsóknir 1989 - 1991. Bráðabirgðaskýrsla / Sigurður Bergsteinsson. 
1991/8: Skýrsla fornleifadeildar 1990 / Guðmundur Ólafsson.
1991/9: Nýjar aðferðir við fornleifaskráningu / Guðmundur Ólafsson.*
 
Rannsóknaskýrslur Þjóðminjasafns 1992:
1992/1: Beinafundur á Skansinum í Vestmannaeyjum. Rannsókn 30.1. - 2.2. 1992 (pdf. 371 KB) / Mjöll
               Snæsdóttir.
1992/2: Laugaland á Þelamörk. Hitaveituframkvæmdir við grafreit. 8. – 10. júní / Guðmundur Ólafsson.
1992/3: Athugun í kirkjugarði Hraungerðiskirkju í Hraungerðishreppi, Árnessýslu. 18. júní (pdf. 821 KB) 
               /
 Mjöll Snæsdóttir, Adolf Friðriksson og Garðar Guðmundsson.
1992/4: Skoðunarferð á Hellissand. 23. júní / Mjöll Snæsdóttir.
1992/5: Skoðunarferð í Flatey á Breiðafirði. 24. - 25. júní (pdf. 782 KB) / Mjöll Snæsdóttir.
1992/6: Bœrinn undir sandinum. Dagbókarskýrsla frá Grænlandi 20. 6 .- 17.7. / Guðmundur Ólafsson.
1992/7: Stöng í Þjórsárdal. Eftirlitsferð fornleifanefndar 6. ágúst / Guðmundur Ólafsson.
1992/8: Glaumbær, Gáseyri og Granastaðir. Eftirlitsferð 11. - 16. ágúst / Guðmundur Ólafsson.
1992/9: Vígðalaug við Laugavatn. Eftirlitsferð 24. ágúst / Guðmundur Ólafsson.
1992/10: Búrhellir fundin á Eystri Gaddstöðum. Rannsókn 25. ágúst / Guðmundur Ólafsson.
1992/11: Fundin 2 skipsflök við Flatey á Breiðafirði (pdf. 494 KB) / Guðmundur Ólafsson.
1992/12: Kafað við tvö skipsflök. Vettvangsköfun í höfninni við Flatey á Breiðafirði 7. – 8.  september
                (pdf. 949 KB) /
 Bjarni F. Einarsson.
1992/13: Þvergarður, forn landamerkjagarður a Seltjarnarnesi. Rannsókn 14. september / Guðmundur  
                 Ólafsson, Kristinn Magnússon.
1992/14: Kolagröf og fleiri minjar að Skálmholti, Villingaholtshreppi. Rannsókn 22. september /
                 Guðmundur Ólafsson.
1992/15:  Ný rúst fundin á Stóruborg. Könnunarferð 17. október (pdf. 732 KB) / Mjöll Snæsdóttir.
1992/16: Skýrsla fornleifadeildar 1991 / Guðmundur Ólafsson.
 
Rannsóknaskýrslur Þjóðminjasafns 1993:
1993/1: Forn bær í frera. Dagbókarbrot úr Grænlandsför 29.6. - 20.7. 1993 / Guðmundur Ólafsson.
1993/2: Sjávarfornleifafræðileg rannsókn í höfninni við Flatey á Breiðafirði sumarið 1993. 17, aldar
                kaupfar og 19. aldar dönsk skonnorta /
 Bjarni F. Einarsson.
1993/3: Úr fylgsni fortíðar í hellinum Víðgelmi. Rannsókn 11. desember (pdf. 1.379 KB) / Guðmundur
               Ólafsson.
1993/4: Fornleifarannsókn á Seltjarnarnesi árið 1993 / Kristinn Magnússon.
1993/5: Bessastaðir 1993. Rannsókn á svæði H21. 29.9. - 11.10. 1993 / Guðmundur Ólafsson.
1993/6: Skýrsla um starfsemi fornleifadeildar 1992 / Guðmundur Ólafsson.
1993/7: Rannsókn á Bessastöðum II 1993. Dagbók frá 4. febrúar til 1. nóvember 1993 / Guðmundur
             Ólafsson.

Rannsóknaskýrslur Þjóðminjasafns 1994:
1994/1: Fornleifakönnun vegna Hvalfjarðarganga. Rannsókn 26.- 27. febrúar 1994 (pdf. 903 KB)  
               Guðmundur Ólafsson.
1994/2: Vettvangskönnun vegna deiliskipulags á Hólum í Hjaltadal. Könnun 28. - 29. maí 1994 (1.585                  KB) / Ragnheiður Traustadóttir.
1994/3: Vettvangskönnun vegna deiliskipulags Arnarnesslands, Garðabæ. Könnun 8.- 9. júní
             1994 / Ragnheiður Traustadóttir.
1994/4: Forn bær í frera II. Dagbókarbrot frá Grænlandi 27. júní - 18. júlí 1994 / Guðmundur Ólafsson. 1994/5: Fornleifakönnun vegna breytinga á vegarstæði Drangsnesvegar og Hólmavíkurvegar. 5. - 6.
              sept.1994 /
 Sigurður Bergsteinsson.
1994/6: Hofstaðir í Garðabæ. Rannsókn á Bæjarstæði. 1. júní - 30. ágúst 1994 / Ragnheiður
               Traustadóttir.*
1994/7: Fornleifaskráning í  Rauðasandshreppi Vesturbyggð, V-Barðastrandarsýslu 20. - 26. ágúst              1994 (pdf. 5.913 KB) Guðmundur Ólafsson.
1994/8: Vettvangsrannsókn vegna Hvalfjarðarganga II. Rannsókn 4. október 1994 / Ragnheiður
               Traustadóttir.
1994/9: Fornleifarannsókn á Bessastöðum, svæði H22. 6. — 9. júní 1994 / Guðmundur Ólafsson.
1994/10: Fornleifakönnun vegna Álftaróss, Garðabæ. Könnun 11. — 15. júlí 1994 / Ragnheiður
               Traustadóttir.
1994/11: Skýrsla fornminjavarðar um starfsemi fornleifadeildar 1993 / Guðmundur Ólafsson.
1994/12: Skráningarkerfi fyrir safngripi á Þjóðminjasafni Íslands og önnur gagnagrunnskerfi (pdf. 556
                KB) / Guðmundur Ólafsson


Rannsóknaskýrslur Þjóðminjasafns 1995:
1995/1: Staða fornleifaskráningar á Íslandi / Guðmundur Ólafsson.
1995/2: Documentation standards for archaeolological field surveys in Iceland (pdf. 140 KB)
               / 
Guðmundur Ólafsson.
1995/3: Byggingasöguleg greining á bænum undir sandinum 1991-1994. Stöðuskýrsla / Guðmundur
             Ólafsson og Svend Erik Albrethsen.
1995/4: Skýrsla um starfsemi fornleifadeildar 1994 / Guðmundur Ólafsson.
1995/5: Vettvangskönnun í landi Svartagils, Norðurárdal Mýrasýslu. 16. maí / Ragnheiður Traustadóttir.
1995/6: Umsögn vegna fyrirhugaðs kirkjugarðs í landi Mosfells í Mosfellsbæ / Sigurður Bergsteinsson.
1995/7: Greinargerð vegna umhverfismats: Fyrirhugað vegarstæði um Gaukshöfða í Þjórsárdal /
             Ragnheiður Traustadóttir.
1995/8: Þórisárkumlið / Steinunn Kristjánsdóttir.
1995/9: Vettvangskönnun vegna aðalskipulags á Grundartanga. Hvalfirði / Ragnheiður Traustadóttir.
1995/10: Fornleifarannsókn á Bessastöðum 1995 / Hildur Gestsdóttir. 
1995/11: Hofsstaðir í Garðabæ II / Ragnheiður Traustadóttir.*

Rannsóknaskýrslur 1996:
1996/1: Skýrsla um starfsemi fornleifadeildar 1995 / Guðmundur Ólafsson.
1996/2: Vettvangskönnun vegna fyrirhugaðs kirkjugarðs á Mosfelli í Mosfellsbœ, 6. mars / Ragnheiður
             Traustadóttir.
1996/3: Rannsókn á tóftarbroti í landi Vallar, Hvolshreppi / Guðmundur Ólafsson og Ragnheiður
             Traustadóttir. 1996.
1996/4: Fornleifaskráning. Holt í Önundarfirði (pdf. 236 KB) Ragnar Edvardsson.
1996/5: Beinafundur á Hœli í Flókadal / Guðmundur Ólafsson.
1996/6: Hitta í landi Mosfells í Mosfellsbæ. Könnunarskurðir í túni / Þórhallur Þráinsson og Ragnheiður
            Traustadóttir.*
1996/7: Eftirlit vegna framkvæmda við kirkjutröppur og kirkjutorg við Skálholtskirkju / Ragnheiður
             Traustadóttir.
1996/8: Fornleifakönnun vegna fyrirhugaðra snjóflóðavarnamannvirkja á Flateyri (pdf. 35 KB) / Ragnar Edvardsson.
1996/9: Fornleifaskráning vegna samkeppni um skipulag í Áslandi og Grímsnesi / Ragnheiður
             Traustadóttir og Birna Gunnarsdóttir.
1996/10: Fornar byggingarleifar á Breiðabólstað í Vestur-Hópi (pdf. 2.251 KB) / Guðmundur Ólafsson
                 og Hjörleifur Stefánsson. *
1996/11: Skálholt. Fornleifaeftirlit II / Ragnheiður Traustadóttir.
1996/12: Kumlafundur á Hraukbæ / Ragnheiður Traustadóttir.
1996/13: Eftirlitsferð að Snorralaug í Reykholti / Guðmundur Ólafsson.
1996/14: Fornleifakönnun á framkvæmdasvæði fyrir magnesíumverksmiðju (pdf. 869 KB) / Guðmundur  
                 Ólafsson og Sigurður Bergsteinsson.
1996/15: Bringur í Mosfellsdal. Fornleifakönnun / Kristinn Magnússon.
1996/16: Rannsókn á Bessastöðum 1996 / Sigurður Bergsteinsson.**
1996/17: Bærinn undir sandinum. Dagbókarfærslur síðasta rannsóknarsumarið. Úrdráttur á sænsku /
               Guðmundur Ólafsson.*
1996/18: Hofsstaðir í Garðabæ III / Ragnheiður Traustadóttir.*
1996/19: Eyvík í Grímsnesi. Steinhleðsla og meint kuml (pdf. 697 KB) Kristinn Magnússon.
1996/20: Sjóvarnargarður á Álftanesi – eftirlitsferð / Guðmundur Ólafsson.

Rannsóknaskýrslur Þjóðminjasafns 1997:
1997/1: Skýrsla yfir starfsemi fornleifadeildar 1996 / Guðmundur Ólafsson.
1997/2: Borgarfjarðarbraut, leið 3 og 3a. Álitsgerð vegna fornleifa / Bjarni F. Einarsson.
1997/3: Hafnarfjarðarhöfn. Álitsgerð vegna fornleifa í tengslum við umhverfismat og nýrrar
             hafnaraðstöðu / 
Bjarni F. Einarsson.
1997/4: Grenivíkurvegur við Fnjóská. Fornleifakönnun vegna mats á umhverfisáhrifum / Bjarni F.
             Einarsson.
1997/5: Katlar sunnan við Húsavík og Hlíðarhorni við Máná á Tjörnesi. Fornleifakönnun vegna mats á
             umhverfisáhrifum /
 Bjarni F. Einarsson.
1997/6: Forkönnun á tóftum og meintum kumlum á Þúfutanga á Rauðasandi í V-Barðastrandasýslu 22. 
             — 23. maí 1997 /
 Sigurður Bergsteinsson.
1997/7: Línulögn að magnesíumverksmiðju / Sigurður Bergsteinsson.
1997/8: Steinhleðslur í Þormóðsdal / Guðmundur Ólafsson og Sigurður Bergsteinsson.*
1997/9: Bessastaðarannsókn 1997 / Sigurður Bergsteinson.*
1997/10: Smiðja a Keldum á Rangárvöllum (pdf. 309 KB) / Guðmundur Ólafsson og Ragnheiður
                Traustadóttir.
1997/11: Leiðigarðar á Siglufirði. Álitsgerð vegna fornleifa í tengslum við umhverfismat og fyrirhugaða
               leiðigarða á Siglufirði /
 Bjarni F. Einarsson.
1997/12: Skíðasvæði í vestanverðum Tindastóli í Skagafjarðarsýslu. Fornleifakönnun vegna mats á
               umhverfisáhrifum /
 Bjarni Einarsson.
1997/13: Stöng í Þjórsárdal. Lagfæringar / Guðmundur Ólafsson.*
1997/14: Rannsókn á jarðgöngum í Reykholti í Borgarfirði / Guðrún Sveinbjarnardóttir.
1997/15: Rannsókn á Eiríksstöðum í Haukadal (pdf. 2.176 KB) Guðmundur Ólafson og Ragnheiður
                 Traustadóttir.
1997/16: Kirkjugarður í Vatnsfirði við Ísafjarðardjúp (1.115 KB) / Guðrún Sveinbjarnardóttir og Sigurður
                 Bergsteinsson.
1997/17: Nes við Seltjörn. Rannsókn í túni og vegarstæði vegna skipulags / Guðmundur Ólafsson. 
1997/18: Leit að steinaldarminjum að Hálsi í Hálsasveit / Guðmundur Ólafsson og Kevin, Smith.*
1997/19: Fornleifarannsókn í Neðra Ási 1997 / Sigurður Bergsteinsson. 16 bls. 4 kort.
1997/20: Kirkjugarður i Hítardal. Legsteinar / Sigurður Bergsteinsson.*
1997/21: Beinafundur í Engihlíð, Laxárdal / Ragnheiður og Sigurður Bergsteinsson.*
1997/22: Umhverfismat vegna efnistöku í Óbrennishólum í Kapelluhrauni. í Hafnarfirði / Ragnheiður
               Traustadóttir.
1997/23: Umhverfismat vegna sorphirðu á Skógarsandi, við Uxafótarlæk, á Kirkjubæjarklaustri og
               Stjórnarsandi /
 Ragnheiður Traustadóttir.
1997/24: Umhverfismat vegna endurnýjunar á vegkafla á Laugarvatnsvegi 37-04 í Árnessýslu /
               Ragnheiður Traustadóttir.
1997/25: Umhverfismat vegna endurnýjunar á þjóðvegi 36, Þingvallavegar frá Steingrímsstöð að  
               þjóðgarði á Þingvöllum / 
Ragnheiður Traustadóttir.
1997/26: Umhverfismat vegna fyrirhugaðs sorpurðunarstaðar við Kópasker / Sigurður Bergsteinsson,
1997/27: Gamli spítalinn/Gudmans Minde, Aðalstræti 14, Akureyri. Rannsókn á kjallara / Agnes
               Stefánsdóttir.
1997/28: Rannsókn á ætluðu kumli á Þúfutanga, Melanesi (pdf. 3.463 KB) / Sigurður Bergsteinsson*
1997/29: Fornleifarannsókn í Reykholti í Borgarfirði. Rannsóknaráætlun. (Einnig á ensku)
  
Rannsóknaskýrslur Þjóðminjasafns 1998:
1998/1: Skýrsla um starfsemi fornleifadeildar 1997 / Guðmundur Ólafsson.
1998/2: Hringvegur um Fossárvík. Mat á umhverfisáhrifum / Guðmundur Ólafsson.
1998/3: Suðurfjarðarvegur um Selá. Mat á umhverfisáhrifum / Guðmundur Ólafsson.
1998/4: Frumrannsókn á Seyðisfirði vegna fyrirhugaðra snjóflóðavarna dagana 7. - 12. júní 1998 (pdf.
              11.361 KB) / Guðmundur Ólafsson.
1998/5: Vagnsstaðir. Rúst í Skarðahrauni (pdf. 2.294 KB) / Guðmundur Ólafsson.*
1998/6: Verstöð við Arnarstapa í Tálknafirði / Guðmundur Ólafsson.*
1998/7: Tindastólsvegur um Hróarsgötur. Fornleifaskráning (pdf. 1.470 KB) / Guðmundur Ólafsson.
1998/8: Skagastrandarvegur um Hafursstaðaá. Mat á umhverfisáhrifum (pdf. 278 KB) Guðmundur
               Ólafsson.
1998/9: Efribyggðarvegur í Skagafirði. Mat á umhverfisáhrifum (pdf. 268 KB) / Guðmundur Ólafsson.
1998/10: Þverárfjallsvegur-Skagavegur. Mat á umhverfisáhrifum (pdf. 1.320 KB) / Guðmundur Ólafsson.
1998/11: Eiríksstaðir í Haukadal. Fornleifarannsókn á skálarúst (pdf. 2.669 KB) / Guðmundur Ólafsson
1998/12: Reykholt í Borgarfirði. Framvinduskýrsla 1998 (pdf. 1.801 KB) / Guðrún Sveinbjarnardóttir
                 og Guðmundur H. Jónsson. 
1998/13: Bessastaðir. Þrjár smá rannsóknir (pdf. 2.196 KB) / Agnes Stefánsdóttir, Björn Stefánsson og                    Sigurður Bergsteinsson.
1998/14: Sumarbústaðabyggð á Arnarstapa. Fornleifaskráning vegna deiliskipulags (pdf. 10.615 KB) /
                 Ragnheiður Traustadóttir.
1998/15: Hofsstaðir í Garðabæ / Ragnheiður Traustadóttir.*
1998/16: Skipsviðir úr Búðaósi (pdf. 755 KB) / Björn Stefánsson.
1998/17: Fornleifarannsókn á Keldum. Skáli og jarðgöng / Ragnheiður Traustadóttir og Þór Hjaltalín*
1998/18: Smaladys í Kópavogi? / Agnes Stefánsdóttir.
1998/19: Eftirlitsferð í Sandgerði / Ragnheiður Traustadóttir.
1998/20: Krýsuvíkurkirkja – eftirlitsferð / Guðmundur Ólafsson.*
 
Rannsóknaskýrslur Þjóðminjasafns 1999:
1999/1: Keldur á Rangárvöllum. Framkvæmdir á Keldum 1997–1998 og stefnumörkun um viðgerð             bæjarins (pdf. 2.881,53 KB) / Þór Hjaltalín.
1999/2: Keldur á Rangárvöllum. Viðgerðir á Keldum sumarið 1997. Vesturtraðir, smiðja, hjallur og               Nýjahús (pdf. 1.278 KB) / Þór Hjaltalín.
1999/3: Ljósmyndun á Íslandi 1950-1970 (pdf. 193.057 KB) / Guðrún Harðardóttir.
1999/4: Illugastaðir í Laxárdal og Neðstibær í Vindhælishreppi. Rannsókn á bæjarstæði dagana 21.-23.              júní  (pdf. 1.353,48 KB) / Guðmundur Ólafsson.
1999/5: Leitin að týndu lauginni. Sælingsdalslaug (1.04 MB) / Guðmundur Ólafsson.
1999/6: Reykholt í Borgarfirði. Framvinduskýrsla 1999  (pdf. 1.493,6 KB) / Guðrún Sveinbjarnardóttir
1999/7: Grásteinn í Grafarholti. Álitsgerð um minjagildi ætlaðs álfasteins (pdf. 962,4 KB) Ragnheiður
               Traustadóttir.
1999/8: Staður í Grindavík (pdf. 2.137,67 KB) / Agnes Stefánsdóttir.
1999/9: Reykholt in Borgarfjörður. An interdisciplinary research project. Workshop held 20-21 August
             1999 /
 Ed. Guðrún Sveinbjarnardóttir.
1999/10: Hestur í Hestfirði. Fornleifaskráning vegna deiliskipulags / Magnús A Sigurðsson.
1999/11: Skýrsla um starfsemi fornleifadeildar 1999 / Guðmundur Ólafsson.
1999/12: Eiríksstaðir í Haukadal / Guðmundur Ólafsson.*