Grunnskólar

Yngsta stig: Baðstofulíf

Efnið hentar vel öllum árgöngum á yngsta stigi. Lögð er áhersla á að heimsóknin sé uppgötvunarleiðangur fyrir börnin. Þau eru hvött til að spyrja spurninga og tjá sig um hvernig þau tengja við sýningargripi.

Smellið hér til að bóka heimsókn

Viðfangsefnið er daglegt líf á sveitaheimilum á Íslandi fram á 20. öld, svo sem matseld, tóvinna og leikur. Nemendur fá að handfjatla eftirgerðir gripa til að setja sig í spor heimilisfólks torfbæja við leik og störf. Baðstofa er skoðuð og vöngum velt yfir því hvernig lífið hafi verið áður fyrr.

Að heimsókn lokinni hafa nemendur komist að því hvers konar munir eru geymdir í Þjóðminjasafninu og af hverju þeir eru geymdir. Þau hafa fengið innsýn í daglegt líf í torfbæ; verkin inni og úti, svo sem handavinnu og sjálfsþurftarbúskap, auk frístunda, og geta borið saman við sinn eigin raunveruleika. Börnin hafa upplifað safnheimsókn sem jákvæða og skemmtilega reynslu.

Undirbúningur fyrir heimsókn og/eða eftirfylgni að henni lokinni

Safnkennarar hafa útbúið veflæga fræðslupakka um efnið. Þeir fjalla um ullarvinnsluna og leiki og daglegt líf barna í bændasamfélaginu. Kennarar eru hvattir til að nýta sér efni fræðslupakkana í tengslum við heimsókn í safnið. Sjá fræðslupakkana hér.

1bekkur-badstofa

Hæfniviðmið og menntagildi

Menntagildi samfélagsgreina eins og það er útskýrt í Aðalnámskrá grunnskóla er haft að leiðarljósi:

 1) Hæfni nemanda til að skilja veruleikann (umhverfið, samfélagið, söguna og menninguna), sem hann hefur fæðst inn í, byggist á þeirri reynslu sem hann hefur orðið fyrir. Samfélagsgreinar eiga að efla þessa hæfni með því að víkka út og dýpka reynsluheim nemandans.

2) Hæfni nemanda til að átta sig á sjálfum sér byggist á því hvaða mynd hann gerir sér af sjálfum sér (og öðrum) í eigin huga. Samfélagsgreinar eiga að efla þessa hæfni með því að víkka út og dýpka hugarheim nemandans.

3) Hæfni nemanda til að mynda og þróa tengsl sín við aðra byggist á þeim félagsskap sem hann hefur tekið þátt í. Samfélagsgreinar eiga að efla þessa hæfni með því að virkja nemandann til þátttöku í félagsheimi sínum, þeim gildum og reglum sem þar ríkja. (Bls. 195).

Færi gefst á að þjálfa m.a. eftirfarandi hæfniviðmið samfélagsgreina skv. Aðalnámskrá í heimsókninni:
Nemandi geti;

- sagt frá gerð og mótun íslensks samfélags fyrr og nú,
- bent á dæmi um hvernig sagan birtist í munum og minningum,
- bent á dæmi um áhrif tækni og framkvæmda á mannlíf og umhverfi,
- komið auga á þætti sem hafa haft áhrif á mannlífið í tímans rás, svo sem umhverfi og skipulag samfélaga,
- áttað sig á mikilvægi fjölskyldunnar og fjölbreytni fjölskyldugerða í samfélagi manna,
- bent á dæmi um hefðbundin kynhlutverk og breytingar á þeim,
- tekið þátt í samstarfi og samræðu í jafningjahópi,
- sýnt tillitssemi og umhyggju í leik og starfi (bls. 198 – 203).

Fyrirkomulag heimsóknar

Tekið er á móti hópnum í anddyri safnsins. Útifatnaður er hengdur upp í fatahengi í kjallara. Börnin mega fara úr skóm ef þau koma við opnun safnsins og þurrt er úti. Hópurinn sest á bekk í anddyri þar sem safnkennari býður börnin velkomin. Dagskrá heimsóknarinnar er kynnt og farið yfir þær reglur sem gilda á safni. Næst er gengið upp á efri hæð grunnsýningarinnar og baðstofa og gripir sem henni tengjast skoðaðir. Að því búnu er gengið í Bogasal á sýninguna Heimsins hnoss sem fjallar um efnismenningu bændasamfélagsins, þ.e.a.s. jarðneskar eigur ólíkra einstaklinga. Þar fá nemendur tækifæri til að handfjatla snertigripi og að lokum er haldið til Stofu þar sem nemendur fá að prófa sig áfram við tóvinnu og/eða geta litað og leikið sér.

Heimsóknin tekur um klukkustund. 

Smellið hér til að bóka heimsókn