Handbækur
  • Handbók um varðveisla ljósmynda

Handbók um varðveislu á ljósmyndum og filmuefni

  • Útgáfa - 2011

Handbók þessi er hugsuð sem uppflettirit um varðveislu mynda og ætluð starfsfólki á söfnum.

Orðið myndir nær hér yfir allar tegundir af ljósmyndum, allt frá Daguerretýpum til stafrænna ljósmynda okkar tíma, svo sem pappírsmyndir, skyggnur og filmur, svarthvítar jafnt sem litmyndir, lausar, innrammaðar eða í albúmum. Eins nær það yfir kvikmyndir, hvort sem það eru myndir á filmum, myndböndum eða mynddiskum.

Endingartími mynda ræðst af þrennu: Varðveisluaðstæðum, meðhöndlun og sjálfu efninu, stöðugleika þess. Handbókin beinir sjónum okkar að því hvernig megi forgangsraða einstökum varðveisluaðferðum og nýta þá tækni og þau efni sem stuðla að því að líftími myndasafna verði sem lengstur.

Í handbókinni er í upphafi fjallað um mismunandi gerðir mynda og farið yfir efnislega eiginleika og endingu mynda af mismunandi gerðum: ljósmyndir, kvikmyndir, myndbandsupptökur og myndir geymdar á stafrænu formi. Ef efnið í myndunum krefst sérstakra varðveisluaðstæðna eða meðhöndlunar þá kemur það fram í umfjölluninni um efniseiginleika hvers miðils. Loks eru hér birtar upplýsingar um dæmigerðar skemmdir, ástæður þeirra, hve brýnt er að lagfæra þær og hvernig það skuli gert. Þar á eftir kemur kafli um varðveisluaðstæður, þar sem útskýrt er hvaða áhrif umhverfið hefur á endingartíma myndasafna. Fyrst er sagt frá helstu áhrifavöldunum, hitastigi, rakastigi, birtu og loftgæðum. Síðan er sagt frá þeim áhrifum sem geymslur og umbúðir hafa á ljósmyndir.

Í ráðleggingunum, sem fylgja hverjum undirkafla, eru leiðbeiningar um hvernig bæta má varðveisluskilyrðin. Kaflinn um meðhöndlun útskýrir hvernig meðhöndla skal myndir á ábyrgan hátt. Einnig er að finna lista með ýmsum ráðleggingum varðandi meðhöndlun, sem hægt er að ljósrita og hengja upp þar sem starfsfólk sér til. Kaflinn inniheldur einnig leiðbeiningar um hvernig farið skal með ljósmyndir þegar þær eru skannaðar og ljósritaðar.

Bókinni lýkur með tillögu að forgangsröðun, þar sem lagt er til hvernig gera skuli varðveisluáætlun, en hún er unnin upp úr því helsta úr þremur meginköflum bókarinnar.

Loks er að finna lista yfir þá söluaðila sem selja áhöld og efni sem uppfylla kröfur safna um varðveislueiginleika, auk heimildaskrár yfir rit sem í er að finna frekari upplýsingar.

Handbók um varðveislu ljósmynda.pdf