Eftirtökur af ljósmyndum hjá Ljósmyndasafni Íslands

Þjónusta Ljósmyndasafns Íslands

8.12.2015

Ljósmyndasafn Íslands veitir almenningi, sérfræðingum, útgefendum, kvikmyndagerðarmönnum og öðrum aðgang að myndasöfnum í sinni vörslu og selur og leigir eftirtökur eftir myndum sem varðveittar eru í safninu. Hluti myndanna er aðgengilegur almenningi til skoðunar á almennum skrifstofutíma en starfsmenn safnsins veita aðstoð við leit að öðru myndefni. Hægt er að hafa samband á netfangið  ljosmyndasafn@thjodminjasafn.is.

Gjaldskrá Ljósmyndasafns Íslands 

Myndasala og þjónusta

 ÞJÓNUSTA

Verð án vsk 

 Verð með vsk

 Myndasala, innskönnun 1.694  2.100
     

 MYNDASALA

   
Myndasala, 10x15 cm 1.613 2.000
Myndasala, 13x18 cm 1.855  2.300
Myndasala, 18x24 cm  2.903 3.600
Myndasala, 24x30 cm 3.629  4.500
Myndasala, 30x40 cm 6.613  8.200
Myndasala, 40x50 cm  8.790 10.900
Myndsala, 50x60 cm 10.484 13.000
Stærri myndir, per fermeter (100x100 cm) 16.935 21.000

 

Höfunda- og birtingaréttur

 

   
 

Höfunda- og birtingaréttur 

Birtingaréttur

 

Verð án vsk

Verð með 24% vsk 

Verð án vsk

Verð með 24% vsk 

BÆKUR, SJÓNVARP OG KVIKMYNDIR *

Bækur - forsíða / innsíða 17.984 22.300 9.032 11.200
Bækur endurútgáfa - forsíða / innsíða 7.258 9.000 3.629 4.500
Sjónvarp - kvikmyndir  17.984 22.300 9.032 11.200

GEISLADISKAR

Framsíða 23.952 29.700 12.016 14.900
Bæklingur 12.016 14.900 5.968 7.400

DAGBLÖÐ / TÍMARIT

Dagblöð / Tímarit 18.065 22.300 9.032 11.200
Dagblöð / Tímarit - Takmörkuð útbreiðsla (minni en 300 eintök) 9.113 11.300 4.516 5.600

FRÉTTABRÉF,  KYNNINGAREFNI, RÁÐSTEFNUR OG  SKÝRSLUR 

Forsíðuefni 12.016 14.900 5.968 7.400
Fréttabréf / kynningarbæklingar / skýrslur  9.113 11.300 4.516 5.600

AUGLÝSINGAR 

Auglýsing heil síða/hálf síða auglýsing í blað 30.645 38.000 15.323 19.000
Auglýsingarherferð 71.935 89.200 35.968 44.600
Auglýsingaskilti 60.484 75.000 30.242 37.500

VEFSÍÐUR

       
Vefsíða fyrirtækis 23.952 29.700 12.016 14.900
Vefsíða einstaklings 4.758 5.900 2.419 3.000
Vefsíða félagasamtaka 12.500 15.500 6.290 7.800

 SÝNINGAR *

Myndir á sýningar 18.065 22.400 9.032 11.200

SKREYTINGAR FYRIRTÆKJA OG STOFNANNA

Notkun fyrirtækja og stofnanna, 1-5 myndir - pr .mynd 18.065 22.400 9.032 11.200
Notkun fyrirtækja og stofnanna, 6-10 myndir -pr .mynd 15.806 19.600 7.903 9.800
Notkun fyrirtækja og stofnanna, 11+ myndir -pr .mynd 13.226 16.400 6.613 8.200

ANNAÐ

Póstkort o.fl (s.s. dagatöl, púsluspil) 12.016 14.900 5.968 7.400

AFNOT SKÓLA OG NEMENDA

Myndaafnot nemenda í ritgerðir (allt að 5 myndir) 2.419 3.000 1.210 1.500
Myndaafnot í kennslu eða fyrirlestra (allt að 5 myndir) 2.419 3.000 1.210 1.500

ÞJÓNUSTA

Leitargjald pr klst (30 mínútur innifalinn í fyrirspurn) 10.323 12.800 5.161 6.400
Myndataka af gripum 5.242 6.500 2.661 3.300

AFNOT TIL SAFNA

50% afsláttur af verðskrá til sýninga og útgáfu með sýningum

* MAGNAFSLÁTTUR

Ef keyptar eru fleiri en 15 myndir vegna bókaútgáfu og sýninga = 30% afsláttur af verðskrá

ATH: Verð eiga við 5000 eintök eða færri, nema annað komi fram. 
Við útgáfu fleiri eintaka, vinsamlegast hafið samband við Ljósmyndasafn Íslands

 

 

Skilmálar vegna afnota á ljósmyndum í vörslu Þjóðminjasafns Íslands

 Við innlögn pöntunar þessarar á afnotum ljósmyndar í vörslu Þjóðminjasafns Íslands samþykkir viðskiptamaður neðangreinda skilmála:

 1.    Viðskiptamanni er ljóst að ljósmyndin kann að vera háð höfundarétti samkvæmt 1. eða 49. gr. höfundalaga nr. 73/1972 og skuldbindur sig til að öll notkun hans á ljósmyndinni samrýmist ákvæðum laganna.

2.    Þjóðminjasafn Íslands heimilar viðskiptamanni, eftir atvikum í umboði rétthafa höfundaréttar, afnot ljósmyndarinnar með þeim skilmálum er greinir í afnotaleyfi þessu. Viðskiptamanni er ljóst að enginn einkaréttur fylgir afnotaleyfinu.

3.    Heimil afnot af ljósmyndinni takmarkast við persónuleg not viðskiptamanns og/eða þau not sem tilgreind eru í pöntun. Sé um að ræða gerð eintaka (svo sem prentuð eða fjölfölduð rit, aðra prentgripi, minjagripi, o.s.frv.) takmarkast heimiluð not við þá útgáfu og eintakafjölda sem tilgreint er í pöntun. Sé um að ræða að verk er gert aðgengilegt almenningi (svo með með því að sýna það opinberlega, með notkun á neti, o.s.frv.) takmarkast heimiluð not, nema öðruvísi sé um samið, við það tilefni og tímabil sem tilgreint er í pöntun). Heimil afnot takmarkast ætíð við það tímabil sem tilgreint er í pöntun.

4.    Geta skal nafns höfundar og Þjóðminjasafns Íslands á eintökum sem gerð eru á grundvelli afnotaleyfis þessa og við birtingu, eftir því sem við á, sbr. 4. gr. laga nr. 73/1972.

5.    Óheimilt er með öllu að gera ljósmyndina aðgengilega á samfélagsmiðlum, svo sem Facebook, Instagram, Twitter, o. s. frv.

6.    Eftir að ljósmynd hefur verið nýtt ber viðskiptamanni eigi síðar en 30 dögum eftir að vinnslu lýkur að eyða eintökum sem notuð hafa verið við vinnsluna.

7.    Viðskiptamaður skuldbindur sig til að afhenda Þjóðminjasafni Íslands eitt eintak af útgáfu sem framleidd er á grundvelli afnotaleyfis þessa.

8.    Afnotaleyfi þetta einskorðast við viðskiptamann og er ekki framseljanlegt.

9.    Reynist nauðsynlegt að höfða mál vegna ágreinings um afnotaleyfi þetta skal það rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.