Skráning

Skráning

3.6.2016

Safnkostur Þjóðminjasafns Íslands er skráður í Sarp, menningarsögulegt gagnasafn, sem Þjóðminjasafn Íslands stendur að ásamt öðrum íslenskun söfnum. Jafnframt er unnið að skráningu frumheimilda í geymslum safnsins.

Skráning aðfanga er einn af helstu hornsteinum í góðu safnastarfi og því fór vel á að upphafsmenn safnsins voru iðnir við að skrá og lýsa munum í safninu frá upphafi og hefur sú hefð haldist þrátt fyrir mikla aukningu safnkostsins. Lengi framan af var eingöngu fært í svokallaða aðfangabók þar sem hverjum hlut var lýst og greint frá gefendum og komudagsetningu. Þegar á leið var farið að skrá aðföngin í spjaldskrá til að fá betri yfirsýn og var þeirri skrá síðar komið á rafrænt form í ýmsum kerfum og forritum í árdaga tölvualdar.
Upp úr 1990 var hafist handa um úrbætur á hinu rafræna skráningarkerfi með það í huga að samhæfa þau atriði sem sameiginleg eru hinum ýmsu munaflokkum innan safnsins. Í ljós kom að samræming var vel gerleg, einkum vegna þess að rafræn skráning var skammt á veg komin. Safnið stóð fyrir því að þróað var skráningarkerfi sem fékk nafnið Sarpur þar sem öll aðföng safnsins eru skráð. Flest minjasöfn landsins tóku þetta kerfi upp um og upp úr árinu 2000, auk nokkurra sérsafna. 

Sarpur

Gagnasafn Sarps samanstendur einkum af upplýsingum um muni, myndir, fornleifar, hús, myndlist, hönnun, þjóðhætti og örnefni. Söfn og stofnanir sem aðild eiga að Sarpi eru nú um 50 talsins. Rekstrarfélag Sarps hefur aðsetur hjá Landskerfi bókasafna sem jafnframt annast þjónustu við notendur og þróun gagnagrunnsins (sjá hér). Ytri vefur Sarps er opinn almenningi og ef þurfa þykir veitir Bóka- og heimildasafn safnsins nánari upplýsingar um notkun hans. Skráningarstjóri Þjóðminjasafnsins er Þorvaldur Böðvarsson, thorvaldur@thjodminjasafn.is. Skoða má gagnasafn safnsins á www.sarpur.is

Samstarfsverkefni með Borgarsögusafninu í Varsjá 

Verkefnið er unnið með styrk frá Uppbyggingarsjóði EES/EEA Grant.

Verkefni Þjóðminjasafnsins í samstarfinu eru af ýmsum toga. Meðal þeirra er skrásetning og stafvæðing Ljósmyndsafnsins á árinu 2023.