Skipurit

Skipurit

26.4.2016

Yfirlýstur tilgangur með stjórnskipulagi Þjóðminjasafns Íslands er að endurspegla hlutverk safnsins samkvæmt safnalögum, lögum um Þjóðminjasafn Íslands og reglugerð safnsins sem og að fylgja eftir markmiðum þess og framtíðarsýn, auka samvinnu og samræður, auðvelda verkefnaskipulag með aukinni áherslu á tímabundin verkefni og gera starfið markvisst. 

Stjórnskipulag Þjóðminjasafns 1. mars 2019.

Kjarnasvið safnsins er Safnkostur - Þjóðminjar. Innan þess sviðs eru Hús, Munir og Myndir. Kjarnasvið endurspeglar lögbundið hlutverk Þjóðminjasafns á sviði þjóðminjavörslu safnkosts, varðveislu, rannsókna og miðlunar. Fjármál, þjónusta og mannauðsmál tilheyra stoðsviði stofnunarinnar. Stoðsviðið snýr að rekstri, þjónustu, starfsmannahaldi og öryggismálum. Framkvæmdastjóri fjármála og þjónustu starfar með þjóðminjaverði að stefnumörkun Þjóðminjasafns Íslands og er staðgengill hans. 

Sviðsstjórar kjarnasviða eru þrír talsins auk framkvæmdastjóra fjármála og þjónustu.

Starfsmenn sviða heyra allir beint undir viðkomandi sviðsstjóra. Sérfræðingar bera ábyrgð gagnvart sviðsstjóra á árangri skilgreindra verkefna hvers árs í samræmi við markmið ársins/árangursstjórnunarsamning og samþykkta fjárhagsáætlun ársins. Viðkomandi sérfræðingar eru í forsvari fyrir þróun síns málaflokks og góðum og faglegum samskiptum meðal starfsmanna.

Í stjórnskipulaginu eru sjö teymi grunnstarfa sem ætlað er að tryggja þverfræðilega samvinnu þvert á mörk sviða. Fulltrúar hvers sviðs koma að mótun starfseminnar fyrir hvert ár.

Starfsstöðvar safnsins eru fjórar. 

Skipurut