Skipurit

Skipurit

26.4.2016

Yfirlýstur tilgangur með stjórnskipulagi Þjóðminjasafns Íslands er að endurspegla hlutverk safnsins samkvæmt safnalögum, lögum um Þjóðminjasafn Íslands og reglugerð um safnið, sem og að fylgja eftir markmiðum þess og framtíðarsýn, auka samvinnu og samræður, auðvelda verkefnaskipulag með aukinni áherslu á tímabundin verkefni og gera starfsemina markvissa.

Stjórnskipulag Þjóðminjasafns 1. mars 2019.

Kjarnasvið safnsins er Safnkostur – Þjóðminjar. Innan þess sviðs eru: Hús, Munir og Myndir. Kjarnasvið endurspeglar lögbundið hlutverk Þjóðminjasafnsins á sviði minjavörslu safnkosts, varðveislu, rannsókna og miðlunar. Fjármál, þjónusta og mannauðsmál tilheyra stoðsviði stofnunarinnar. Verkefni stoðsviðsins eru rekstur, þjónusta, starfsmannahald og öryggismál. Framkvæmdastjóri fjármála og þjónustu vinnur með þjóðminjaverði að stefnumörkun fyrir safnið og er staðgengill hans.

Sviðsstjórar kjarnasviða eru þrír talsins, auk framkvæmdastjóra fjármála og þjónustu.

Starfsmenn sviða heyra beint undir viðkomandi sviðsstjóra. Sérfræðingar bera ábyrgð gagnvart sviðsstjóra á árangri skilgreindra verkefna hvers árs í samræmi við markmið ársins, árangursstjórnunarsamning og samþykkta fjárhagsáætlun. Viðkomandi sérfræðingar eru í forsvari fyrir þróun síns málaflokks og góðum og faglegum samskiptum á meðal starfsmanna.

Í stjórnskipulaginu eru sjö teymi grunnstarfa sem ætlað er að tryggja þverfræðilega samvinnu, þvert á mörk sviða. Fulltrúar hvers sviðs koma að mótun starfseminnar fyrir hvert ár.

Starfsstöðvar safnsins eru fjórar.

Skipurut